Muhammad Ali in Training, Miami, Florida (Gordon Parks, 1966)

  1 year ago    1,235 notes    Muhammad Ali  Gordon Parks  photography  black and white  1966  1960s  60s  boxing  
« Previous post Next post »
Muhammad Ali in Training, Miami, Florida (Gordon Parks, 1966)